Innovation som färgar textilier mer miljövänligt

För att färga textilier behövs det mycket resurser i form av vatten, energi och kemikalier. Men med Flex Dyer behöver inte vattenåtgången vara lika stor, vilket gör att även energiåtgången minskar.

– I ett vanligt färgbad används det vanligtvis omkring 10 liter vatten per kilo tyg, men med Flex Dyer använder vi en halv liter vatten per kilo tyg. På så sätt kan vi även reglera så det inte tillsätts lika mycket hjälpkemikalier, berättar Ellinor Niit.

Det finns förutom miljöaspekten, både tid och pengar att spara med den nya tekniken.

– Bara det att ta fram en provkollektion är väldigt kostsamt, en kollektion som kanske aldrig ens används utan bara hamnar på lager eller slängs, det blir ett onödigt produktionsspill då nuvarande färgningsprocesser kräver en viss produktionsvolym. Detta är ett sätt att undvika det. Med Flex Dyer kan man producera exakt de meter som behövs, samtidigt tar det kortare tid, eftersom det inte krävs samma mängd vatten att värma upp och ställtiden inte är lika lång.

Tekniken som högskolan använder i utvecklingssyfte innebär att man spänner upp tyget i en metallram och därefter sprayas färgbadet jämt på tyget med dysor. Därefter rullas tyget upp och värmebehandlas i en trycksatt autoklav. Efter ca 60-90 minuter är färgningen klar.

– Just nu testar jag olika metoder och färgtyper för att se hur färgen fixerar på bästa sätt och förbli jämn, samt undersöker vilka extra hjälpmedel som behövs beroende på material, konstruktion och färgkoncentration. 

Den första i sitt slag

Utrustningarna för att spraya och fixera tas fram av företaget Imogo AB och sprayboxen som används på Textilhögskolan är den första i sitt slag.

– Hos ett företag i Sjuhäradsbygden byggs just nu en fullskalig pilotanläggning. Så här på Textilhögskolan tar vi nu fram en process som sedan ska verifieras i pilotanläggningen.

En teknik med stor efterfrågan

– Imogo som är företaget bakom maskinen får dagligen förfrågningar av textila producenter, inte bara ifrån Sverige utan hela världen. Företag i textilbranschen vill vara mer flexibla för att kunna leverera både stora och små ”batcher”. De vill kunna producera på efterfrågan, på kort tid och utifrån en ekonomisk lösning som sparar material, avslutar Ellinor Niit.

Ellinor Niit är en av 10 innovativa entreprenörer som tilldelats ÅForsk entreprenörsstipendie för sin affärsidé Flex Dyer.

Text: Annie Klasén
Foto: Suss Wilén