Och här med vill jag presentera / And now I want to introduce