Anmälnings- och antagningsstatistik

Av anmälningsstatistiken framgår antal sökande och antal sökande i första hand. I antagningsstatistiken visas resultaten från urval 1 och 2 samt antal antagna och poängen för sist antagen i respektive urvalsgrupp.

Urvalsgrupper

 • BI, BIex och BII - betyg från gymnasieskolan 
 • BF - intyg från folkhögskola
 • HP - Högskoleprov
 • HSKP – Högskolepoäng
 • ALE – Arbetslivserfarenhet
 • YLE - Yrkeslivserfarenhet
 • DA – Direktantagning
 • ÖS – Övriga sökande
 • AU – Alternativt urval
 • SA – Sen anmälan
 • EA - Efteranmälan

Nationell statistik
Universitets- och högskolerådets (UHR) statistik

Antagningsstatistik, utbildning på grund- och avancerad nivå

 

Vårterminen 2020

Urval 1

Program

Kurser

Urval 2

Program

Kurser

 

Höstterminen 2019

Urval 1

Program

Kurser

Urval 2

Program

Kurser

 

Anmälningsstatistik, utbildning på grund- och avancerad nivå

 

Höstterminen 2020

Program

Kurser

Sommarterminen 2020

Kurser

Vårterminen 2020

Program

Kurser

Höstterminen 2019

Program

Kurser