Vårdutbildningar

Behörighet

Till flera vårdutbildningar måste du styrka behörighet genom dokument/intyg.

Vilken behörighet som behöver styrkas beror på vilken utbildning du sökt. Du hittar information om behörighet under rubriken ”Förkunskapskrav” på respektive utbildnings presentationssida. Du når även presentationssidorna via antagning.se (extern länk).

Ditt betyg från gymnasieskolan samt sjuksköterskeexamen överförs inte alltid automatiskt. Kontrollera gärna dina registrerade meriter på Mina sidor (extern länk). 

Till i stort sett alla vårdutbildningar på avancerad nivå krävs sjuksköterskeexamen. En sådan examen kan variera beroende på när den är utfärdad. Kontrollera och jämför dina studiemeriter med de krav som ställs till aktuell utbildning gällande sjuksköterskeexamen.

Vi kontaktar Socialstyrelsen för att kontrollera att du har giltig legitimation som sjuksköterska och du behöver därför inte själv ladda upp sådan.

Urval och platsfördelning

När det är fler behöriga sökande än det finns platser till en utbildning, fördelas platserna genom urval.

Ett urvalsinstrument kan vara yrkeslivserfarenhet, alltså hur länge du arbetat som sjuksköterska eller specialistsjuksköterska. För att kunna delta i denna urvalsgrupp behöver du komplettera din ansökan med tjänstgöringsintyg. Anställningsintyg godtas inte.

Ett annat urvalsinstrument kan vara avklarade högskolepoäng. Om du har avklarade högskolepoäng före år 2000 och dessa inte finns registrerade under Mina meriter på antagning.se ska även dessa bifogas din ansökan.

Instruktion för uppladdning av dokument