Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.
Eller:
Naturkunskap A, Samhällskunskap A, Engelska A

Dessutom krävs minst fem års erfarenhet av pedagogiskt arbete i förskolan efter 1 juli 1998 på minst halvtid, varav två år ska vara sammanhängande. Intyget ska även påvisa att du har en pågående anställning i förskola då validering (bedömning av reell kompetens) av arbetsplatsförlagd utbildning kan ske under hela studietiden.

Behörighet ska styrkas med vidimerade betyg samt  tjänstgöringsintyg för yrkesverksamhet i förskolan enligt ovanstående.

Tjänstgöringsintyg

Arbetsgivarens namn och adress, organisationsnummer och kontaktperson ska framgå av tjänstgöringsintyget samt arbetstagarens namn och personnummer, befattning/titel, anställningstid/period samt tjänstens omfattning i procent.

Du kan själv kontrollera på Mina sidor på antagning.se vilka meriter som finns registrerade.