Hallå där, David Gunnarsson Lorentzen

Vad innehåller utbildningen till webbredaktör?
– Utbildningen till webbredaktör, som ges både på campus vid Högskolan i Borås och på distans, ger dig kunskaper för att arbeta som webbdesigner, content manager eller user experience-expert. Du får kunskaper om bild, färg och form, text och informationsstrukturer, men även programmering och standarder för tillgänglighet och hållbarhet utifrån ett användbarhetsperspektiv. Du får kunskaper för att kunna kombinera kommunikation och samarbetsförmåga med tekniskt kunnande, design och flexibilitet. Värdefulla kunskaper för att utveckla webbplatser för organisationer och företag.

Vad är unikt med webbredaktörsutbildningen i Borås?
– Utbildningen fokuserar i huvudsak på de mjukare delarna i en utvecklingsprocess. Du får arbeta med bild, färg och form, text och informationsstrukturer och programmering för dynamik på klientsidan. Mot slutet av utbildningen får du välja om du vill fördjupa sig i så kallad front-end-inriktning, med fokus på ytan av en webbplats, eller använda en termin för att läsa kurser inom informationsarkitektur eller näraliggande områden på andra lärosäten. Efter avslutad utbildning har du kompetens som spänner över ett brett register. Förutom kunskap om redaktionellt arbete ger utbildningen färdigheter i strategisk utveckling, grafisk produktion och interaktionsdesign. Det ger dig möjlighet att tillföra mycket som en del i ett utvecklings- och formgivningsteam.

Varför ska jag välja att läsa på campus i Borås?
– Din framtida yrkesroll handlar inte minst om kommunikation, samarbete och flexibilitet vilket förutsätter initiativförmåga, kreativitet och förmåga till samarbete i team. Studiemiljön på campus i Borås erbjuder närhet till lärare och stora möjligheter att utveckla dina förmågor till samarbete i team tillsammans med övriga studenter på utbildningen. Ta chansen och skapa din framtid i Borås, i dagarna utsett till årets studentstad 2020/2021 av Sveriges förenade studentkårer.