Vesna vill lägga grunden för barns utveckling på förskolan (Förskollärarutbildning)

Vilka tankar har du om utbildningen?

– Jag tycker att utbildningen är mycket givande och inspirerande. Föreläsningarna är lärorika och hänger ihop.

Varför valde du att läsa till förskollärare?

– Jag är utbildad gymnasielärare i filosofi i mitt hemland (Bosnien och Hercegovina) och har alltid tyckt om pedagogiken. Efter att ha blivit förälder förstod jag hur viktigt det är att finnas till för småbarn samt hur det påverkar barns vidareutveckling. Jag anser att jag kan bidra till andra barns utveckling i mitt framtida arbete som förskollärare.

Vad vill du göra efter din examen?  

– Jag hoppas på att få arbeta på en förskola med personal som har förmågan att kombinera tradition och nytänkande. Som nyexaminerade kommer vi in med nya ögon och en vilja att förändra och förnya, samtidigt som en del av undervisningen handlar om att belysa och bevara svenska traditioner.

Hur är det att vara förälder samtidigt som du studerar?

– Det är utmanande men jag har med tiden blivit en bättre organisatör för jag vet att tiden är knapp. Kampen mot klockan är beständig.

Vilka tips har du till dem som funderar på att söka en utbildning vid Högskolan i Borås?

– Att utforska PING PONG så snart du kan för att vara informerad om allt som händer. Det är mycket att hålla reda på i början. Beställ litteraturen tidigt för att ha tiden på din sida. Då hinner du gå igenom allt och reflektera kring dina svar med andra studiekamrater.

Namn: Vesna Lerinsson
Ålder: 32
Familj: Man och två barn på 7 respektive 2 år.
Program: Förskollärarutbildning
Tidigare sysselsättning: Vikarie på olika förskolor i Borås Stad

Text: Karolina Olga Nord

Bild: Privat

Publiceringsdatum: 2020-12-09