Polisprogrammet

Här ansöker du till polisutbildningen (extern länk)

Utbildningen varvar teori med praktiska övningar och bedrivs huvudsakligen på vårt campus, eller i nära anslutning, mitt i Borås city. Tillsammans med polislärare från Polismyndigheten och akademiska lärare från Högskolan i Borås, Göteborgs universitet och Högskolan i Skövde erbjuder vi utbildning av högsta klass. Vi har även forskningssamarbete med forskningsinstitutet RISE för att öka kunskapen inom området säkerhet.

Högskolan i Borås erbjuder Polisprogrammet såväl på campus som på distans.

Polisprogrammet är en uppdragsutbildning som ges på uppdrag av Polismyndigheten och som omfattar fem terminer. Från och med våren 2020 avslutas utbildningen med sex månaders aspiranttjänstgöring, som utgör hela termin fem.

Teoretiska studier varvas med praktik genom övningar, fältstudier och färdighetsträning som i vissa delar ställer krav på fysisk förmåga. Polisutbildningen är problembaserad vilket innebär att du får lära dig att söka kunskap, analysera problem, se orsakssamband, finna lösningar samt fatta beslut och utvärdera dina insatser.

Studierna tar sin utgångspunkt i polisiärt arbete och polisens uppdrag, regelverk samt metoder. I studierna ingår också ämnen så som juridik, kriminologi, vårdvetenskap, beteendevetenskap, socialt arbete och statsvetenskap. Högskolan i Borås följer den nationella utbildningsplanen, beslutad av Polismyndigheten och som är gemensam för samtliga lärosäten som tillhandahåller Polisprogrammet i Sverige.

Student som godkänts på Polisprogrammet erhåller examensbevis med benämningen polisexamen, detta ger behörighet att söka tillsvidareanställning som polis.

Läs mer om polisutbildningen och hur du ansöker på polisens webbplats (extern länk)

Läs mer om antagningsprocessen och viktiga datum på Plikt- och prövningsverkets webbplats (extern länk). 

Till nyhetsarkivet