Polisutbildning utvecklar samverkan mellan aktörer

Hallå där, Peder Englund, avdelningschef, Centrum för kunskap och säkerhet, Borås Stad. Vilka fördelar ser du med en polisutbildning i Borås?

– Jag ser många fördelar med en polisutbildning här, säger Peder Englund, som själv tidigare varit polis.

– I och med att en av Polismyndighetens bärande faktorer är samverkan så ser jag en stor möjlighet att utveckla just samverkan mellan polisen, kommunen, akademin och ett flertal andra aktörer. Vi har idag ett lokalt samverkansarbete där flera aktörer ingår – Borås Stad, SÄPO, Kriminalvården, Räddningstjänsten, Södra Älvsborgs Sjukhus, Ekobrottsmyndigheten med flera. Vi alla samarbetar för att förhindra brott och förändra destruktiv utveckling i samhället. Här ser jag stora möjligheter för polisstudenter att utvecklas och få god inblick, kunskap och förståelse för det arbetet. Dessutom får de ingående kunskaper om samverkan i kommunen och hur det politiska arbetet ser ut. Med en polisutbildning i Borås skulle vi dessutom kunna koppla på forskningsperspektivet i samverkansarbetet

– Sammantaget är jag övertygad om att en polisutbildning i Borås skulle kunna utveckla samverkan, både inom polisens organisation såväl som inom kommunen.

Text: Elisabeth Eliason
Foto: Maria Karlsson