Västsvenska Handelskammaren stödjer arbetet

Hallå där, Johan Trouvé, VD, Västsvenska Handelskammaren. Vad är det som gör att Västsvenska Handelskammaren stödjer arbetet med att få en polisutbildning till Borås?

– Det finns minst fem goda skäl till det. För det första så är det viktigt med högskolors utveckling och en polisutbildning i Borås skulle bredda Högskolan i Borås. Utöver det, skulle en polisutbildning här stärka kompetensen i regionen på så sätt att om poliser utbildas i Borås, skulle det bli lättare att få dem att stanna kvar och arbeta här. Det är också symboliskt viktigt att visa på att inte allting ska hamna i Stockholm, utan även Västsverige behöver den här typen av utbildning. Rent allmänt behöver vi fler poliser i Sverige och därmed även i Västsverige som ju är en välbefolkad region.

– Till sist, så ser jag fina samordningseffekter med till exempel en anläggning som Astazero strax utanför Borås. Det är världens första testbana i full skala för framtida vägsäkerhet. Där finns stadsmiljöer uppbyggda, som jag tänker mig skulle passa bra för blivande poliser att öva på, avslutar Johan Trouvé.

Text: Elisabeth Eliason
Foto: Västsvenska Handelskammaren