Borås är det självklara alternativet

Hallå där, Ulf Olsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Borås Stad. Varför stödjer Borås Stad arbetet med att få en polisutbildning till kommunen?

– Borås är det självklara valet för en ny polisutbildning. Vi har en högskola med alla de styrkor som krävs och vi är geografiskt sett helt rätt placerade i Västsverige. Det är bra på alla nivåer med en polisutbildning i Borås, såväl lokalt och regionalt som nationellt. Trygghets- och säkerhetsfrågor är viktiga i samhället och vi i Borås vill förstås vara med och bidra till att lösa samhällets utmaningar.

Text: Elisabeth Eliason
Foto: Borås Stad