Ökar kompetensen inom juridik – startar ny kurs i socialrätt

Poliser är en av målgrupperna för den nya kursen i socialrätt som startar vid Högskolan i Borås våren 2018. Kursansvariga Maria Wolmesjö berättar mer om kursen.

Vad innebär den nya kursen i socialrätt?

– Kursen Socialrätt, 7,5 högskolepoäng (hp) är en ny kurs vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd och innebär att vi breddar vårt kursutbud mot juridik inom det socialrättsliga området. Kursen kommer att ges på distans, kvartsfart (25 %) under våren 2018 med möjlighet till tre träffar på Högskolan i Borås på eftermiddags-/kvällstid vilket möjliggör även för redan yrkesverksamma att läsa kursen.

Vad innehåller kursen?

– Den innehåller kunskap om vilka lagar och författningar som gäller inom det socialrättsliga området, rättsregler inom socialrätt, socialförsäkringsrätt, allmän förvaltningsrätt, delar av civilrätt såsom familjerätt, arbetsrätt, hyresrätt, avtals- och konsumenträtt samt straffrätt.

Vilka är målgrupperna för kursen?

– I första hand vänder sig kursen till socialarbetare som arbetar med utredning och genomförande av beslut av hjälp och stöd enligt socialtjänstlagen eller lag om stöd och service till vissa funktionshindrade och som vill fördjupa sin kompetens inom området. Den är också av intresse för andra professioner inom offentlig förvaltning, vård och omsorg, skolan och polisen eller andra som behöver känna till vilket ansvar en kommun och de som arbetar inom kommunens socialtjänst har för kommunens invånare och andra.

Text: Johanna Avadahl
Foto: Suss Wilén