Politisk enighet kring frågan om polisutbildning till Borås

Flera motioner kring placering av polisutbildning i Borås lämnades i början av oktober in till riksdagen. Bakom motionerna står riksdagsledamöter från såväl Västra Götalands län som Värmlands län och Göteborgs kommun.

Riksdagsledamot Cecilie Tenfjord-Toftby (M), från Västra Götalands län södra, är en av dem som lämnat in en motion tillsammans med kollegorna Cecilia Magnusson (M), Göteborgs kommun, och Christian Holm Barenfeld (M), Värmlands län. 

Cecilie Tenfjord-Toftby förklarar varför hon har skrivit en motion om att få polisutbildning i Borås:
– Borås har allt som krävs – staden är perfekt i storlek, det finns en högskola med rätta förutsättningar och i Västra Götalandsregionen finns många invånare. Därtill ser värmlänningarna vår region som naturlig för en polisutbildningsort. Det blir enklare att rekrytera poliser till Västra Götaland och Värmland om det finns en polisutbildning i Västsverige.

– Högskolan i Borås är ett lärosäte som bedriver relevant forskning och har hög kvalitet. Dessutom har högskolan erfarenhet inom området eftersom de bedrivit polisutbildning på distans tidigare och även har gedigna kunskaper om ”blåljus”-verksamhet.

En annan som lämnat in en motion är riksdagsledamot Ann-Christin Ahlberg (S), Västra Götalands län södra. Bakom hennes motion står också Maria Andersson Willner (S), Västra Götalands län norra och Phia Andersson (S), Västra Götalands län södra.

– Borås har den bästa placeringen i Västsverige. Det är pendlingsavstånd till flera städer som Göteborg, Jönköping, Trollhättan och Skövde vilket är bra både i ett samverkans- och rekryteringssyfte. Vi är också väl rustade för utmaningen, inte minst för att vi drivit frågan länge och gått igenom ansökningsprocessen tidigare. De förutsättningar som krävs, såsom kompetens och infrastruktur, finns i Borås. Dessutom är staden ständigt växande och med en befolkning som väl representerar Sverige, säger Ann-Christin Ahlberg.

Text: Elisabeth Eliason/Johanna Avadahl
Foto: Riksdagen