Starkt stöd från Västra Götalandsregionen

"VGR ställer sig bakom polisutbildning i Borås" – det var rubriken i den nyhet som Västra Götalandsregionen gick ut med i fredags. 

I nyheten konstaterar Johnny Magnusson, ordförande i Västra Götalandsregionens regionstyrelse, att Västra Götalandsregionen ställer sig bakom Borås ansökan om polisutbildning och poängterar samtidigt betydelsen av en polishögskola i Borås och regionen.