Strategiskt läge för polisutbildning

Hallå där, Annette Carlson (M), kommunalråd i Borås Stad. Varför tycker du att en polisutbildning ska hamna i Borås?

– Borås har det perfekta strategiska läget för en polisutbildning med tanke på att det är en arbetsmarknadsregion med 1,7 miljoner invånare. Det är också en fördel för staden med en polisutbildning eftersom polisen i regionen får en bra bas att rekrytera nya poliser ifrån.

– Dessutom har vi en högskola i Borås som är van att utbilda till yrken, som har lärarkapacitet i relevanta ämnen men som också har strategiskt nära till andra akademier som Göteborg, Skövde, Trollhättan och Jönköping.

Text: Elisabeth Eliason
Foto: Borås Stad