Exceptionella förutsättningar i Borås

Borås har utomordentliga förutsättningar för att utveckla svensk polis mot effektivitet, kvalitet och reflektion. Det konstaterar Lotta Dalheim Englund som är delprojektledare för den grupp inom högskolan som arbetar med den tänkta utbildningens innehåll. 

Vad gör Högskolan i Borås särskilt lämplig att bedriva polisutbildning? 

­– Utöver Borås geografiska läge, med närhet till såväl landsbygd som storstad och en utbildningsmiljö som speglar Sverige i stort, så kan en polisutbildning vid Högskolan i Borås knytas an mot starka forsknings- och utbildningsmiljöer inom exempelvis prehospital akutsjukvård, styrning, organisering och ledning samt biblioteks- och informationsvetenskap. Den didaktiska modell som idag används inom exempelvis högskolans sjuksköterskeutbildning är också en styrka, då den rustar studenterna med ett reflekterande verktyg. Modellen fokuserar på olika perspektiv för lärande och kunskap i relation till profession och ämne, där vetenskap och praxis är nära sammanflätat. Polisyrket är en profession som möter en komplex vardag och där yrkesskickligheten bottnar i en djup förankring i såväl vetenskaplig evidens som beprövad erfarenhet.

Har Borås något särskilt att erbjuda när det gäller utbildningens innehåll?

– Absolut, jag kan nämna minst fem saker: mångårig vana av att utveckla och bedriva professionsutbildning, utvecklad samverkan med såväl Polismyndigheten och närliggande verksamheter som med andra lärosäten kring utbildning och forskning, möjlighet till avancerade simuleringsövningar i egen högteknologisk anläggning, ett prisbelönt högskolebibliotek med tillgång till forskningsbibliotekarier och sist men inte minst Nordens ledande forsknings- och utvecklingscentrum inom prehospital akutsjukvård. Borås är därför osedvanligt väl skaffade att rusta framtidens poliser för den verklighet som väntar dem.

Hur ser status ut i ditt delprojekt just nu?

– Vi har kommit så pass långt i vårt arbete att vi har börjat skissera på ett anbudsunderlag utifrån lärarkompetens, rekryteringsbehov, vår erfarenhet av att bedriva professionsutbildning, hur Högskolan i Borås arbetar med utvärderingar och kvalitetsutveckling i utbildningar, hur den pedagogiska kompetensutvecklingen av lärare (akademiska- och polislärare) ser ut, hur den pedagogiska utvecklingen av uppdragsutbildning ser ut, våra erfarenheter av och förutsättningar för att bedriva distansutbildning, hur den pedagogiska planen/modellen för polisprogrammet som reguljär respektive distansutbildning ser ut samt vilken forskning och utveckling som kan knytas till polisutbildningen.

– Vi har också börjat skissera första terminernas utbildningsinnehåll och upplägg. Vi är redo för uppdraget att utbilda framtidens poliser!

Fakta

Lotta Dalheim Englund är chef för Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. Hon är delprojektledare för delprojektet ”Utbildningsinnehåll och pedagogiska förutsättningar”.

Text: Johanna Avadahl
Foto: Ulf Nilsson