Klart med start av polisutbildning våren 2019

Nu är det bekräftat – 144 polisstudenter har möjlighet att påbörja studierna i Borås redan våren 2019. Detta framkom på ett inledande möte mellan Polismyndigheten och Högskolan i Borås.

Direkt efter beslutet att Västsveriges polisutbildning förläggs till Borås drog det intensiva arbetet igång på nytt. Redan måndagen den 9 juli kom tre representanter från Polismyndigheten till Borås för ett inledande möte inför starten av Polisprogrammet 2019.

Intresserad av att studera till polis?
Ansökan till vårens polisutbildning har redan stängt och de studenter som har sökt kommer att ha möjlighet att välja Borås som utbildningsort. Däremot får intresserade som ännu inte sökt utbildningen vänta tills ansökningsperioden för höstterminen 2019 öppnas under hösten 2018. Läs mer om polisutbildningen och hur du ansöker (extern länk)

– Vi fick på mötet en bekräftelse på att utbildningen kommer att starta här i Borås vårterminen 2019 med 144 studenter, varav hälften på distans och hälften på campus, berättar Lotta Dalheim Englund, akademichef för Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, som lett den grupp inom högskolan som samordnat och drivit arbetet med ansökan av polisutbildning.

Hon konstaterar vidare att representanterna för Polismyndigheten var imponerade av högskolans lokaler och placering i staden.

– Mötet var en bra start för vårt kommande samarbete. Det kommer att bli en mycket intensiv sommar och höst, men det känns spännande att vi nu får göra verklighet av våra planer, säger Lotta Dalheim Englund.

– Vårt arbete intensifieras i och med att vi fått de besked vi behövde för att köra igång. Polismyndigheten kommer nu att tilldela oss de kontaktpersoner som vi behöver för uppstartsarbetet och ge oss mer information om de krav som finns på till exempel lokaler. Själva påbörjar de också rekryteringen av de polislärare som behövs, berättar Eva-Lotta Andersson Lidén, utvecklingsledare med inriktning på samverkan vid Högskolan i Borås, och involverad i arbetet med ansökan.

Nästa möte med Polismyndigheten blir i Stockholm i augusti.

Deltagare på mötet

Deltog på mötet gjorde (från vänster på bilden):

  • Magnus Tidqvist, fastighetssamordnare, Högskolan i Borås
  • Anna Orhall, enhetschef vid HR-avdelningen med ansvar för myndighetens kompetensutveckling, Polismyndigheten 
  • Karin Hallendal Skogh, huvudkontaktperson för samtliga lärosäten som ger polisutbildning, Polismyndigheten
  • Lotta Dalheim Englund, akademichef för Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, som lett den grupp inom högskolan som samordnat och drivit arbetet med ansökan av polisutbildning
  • Heelena Nilsson, uppdragsledare för uppdraget nya lärosäten för polisutbildning, Polismyndigheten
  • Eva-Lotta Andersson Lidén, utvecklingsledare med inriktning på samverkan vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås

Text och foto: Johanna Avadahl