En stark ansökan engagerar hela regionen

Ett intensivt arbete med Borås ansökan om polisutbildning pågår. Arbetet leds av en arbetsgrupp på Högskolan i Borås men ett 40-tal personer, såväl medarbetare på högskolan som externa parter, är på olika sätt involverade i arbetet.

Senast 31 maj ska ansökan skickas till Polismyndigheten som därefter föreslår till regeringen vilket lärosäte i Västsverige som ska få bedriva polisutbildning. Högskolan i Borås står redo att ge Polisprogrammet från och med våren 2019.

Fakta
Polisutbildning är en uppdragsutbildning och Polismyndigheten betalar det lärosäte som driver utbildningen. Den ger full kostnadstäckning vilket innebär att lärosätet inte ska ha några kostnader för utbildningen. För att bekosta arbetet med att få polisutbildning till Borås har det använts medel från högskolans upparbetade överskott som uppdragsutbildningar har genererat över tid. Detta har varit möjligt då dessa pengar ska gå till att utveckla uppdragsutbildningsverksamheten.

Eva-Lotta Andersson Lidén, utvecklingsledare, och Ann-Sofie Rihs, akademicontroller, deltar båda två i den arbetsgrupp som just nu uppdaterar och vässar den ansökan som ska lämnas in.

Hur går arbetet?

– Det går helt enligt plan. Eftersom vi har arbetat med ansökan sedan april förra året så är vi väl förberedda. Vi har också arbetat med frågan tidigare då vi haft polisutbildning på distans, så vi är insatta i området, berättar Ann-Sofie Rihs.

Vilka är de främsta argumenten i ansökan?

– Vi har många goda argument och jag kan nämna några; det geografiska läget som ger oss en stor rekryteringsbas både när det gäller studenter, lärare och polislärare, att vi har erfarenhet av att driva polisutbildning på distans samt att vi har en realistisk bild av vad polisutbildningen innebär. Vi har två personer med i arbetsgruppen som har många års erfarenhet av att utveckla och driva polisutbildning, vilket är en styrka för oss, säger Eva-Lotta Andersson Lidén och fortsätter:

– Vårt samarbete med Göteborgs universitet är också av största vikt och vi kompletterar varandra bra. Det handlar inte bara om att vi kan ta del av lärarkompetensen på universitetet, utan också att vi gemensamt ska bygga upp en utbildnings- och forskningsmiljö inom polisiärt arbete, och i förlängningen inom risk och säkerhet.

Hur många är involverade i arbetet med ansökan?

– Det är ett arbete som engagerat många parter runt om i hela regionen. Förutom medarbetare på högskolan samt fackliga parter och studentkåren, har många externa personer varit involverade på olika sätt, förklarar Ann-Sofie Rihs och Eva-Lotta Andersson Lidén fyller i:

– Vi kan nämna till exempel Göteborgs universitet, Högskolan i Skövde, Polismyndigheten, Västra Götalandsregionen, landshövdingen, Borås Stad, politiker på olika nivåer, Försvarsmedicincentrum och flera fastighetsägare.