Lärosäten i väst kallade till Polismyndigheten

I dag, den 2 maj, genomförs ett informationsmöte kring polisutbildning i Västsverige. På mötet träffar rikspolischefen och utredaren för ny polisutbildning representanter för de västsvenska lärosätena.

Vi har träffat Lotta Dalheim Englund, delprojektledare för den grupp inom Högskolan i Borås som arbetar med den tänkta polisutbildningens innehåll, som deltar i mötet tillsammans med rektor Björn Brorström. Här berättar hon mer om dagens möte.

Vad är syftet med mötet?

– Den information vi har fått är att representanter från lärosätena i Västra Götaland och Halland samt landshövdingarna i de två länen är kallade av rikspolischefen för ett informationsmöte i Stockholm angående etablering av polisutbildning i Västsverige. Bakgrunden är att Polismyndigheten ska avrapportera sitt uppdrag att utreda förutsättningarna för en polisutbildning i Västsverige till regeringen den 23 maj.

Är det fler lärosäten i Västsverige som är intresserade av att starta polisutbildningen?

– I höstas var det bara Högskolan i Borås och Högskolan i Halmstad som uttryckte intresse för att anordna polisutbildning. Göteborgs universitet står fortfarande bakom vår intresseanmälan om att starta polisutbildning i Västsverige, så från Göteborgs universitet finns bara stöd och ingen konkurrens. Hur intresset från de övriga lärosätena i Västsverige ser ut nu kan vi inte spekulera i.

Om det på mötet ges besked att intresserade lärosäten ska skicka in en ansökan – är högskolan redo för det?

– Högskolan var redo för det redan i höstas och skickade också in en komplett intresseanmälan den 13 november förra året. Så svaret är ja, högskolan är redo för det.

Hur stora är Borås chanser att få en polisutbildning?

– Vi bedömer chanserna som mycket goda, under förutsättning att mötet den 2 maj syftar till att starta upphandling av polisutbildning i Västsverige. Vi har – och hade redan den 13 november förra året – en oerhört stark ansökan. Det geografiska läget ger goda förutsättningar för rekrytering av polisstudenter och lärare samt forskare och vi har ett avtalsreglerat samarbetsavtal med ett av Sveriges största universitet för att bygga utbildnings- och forskningsmiljön. Vi är också ett av de starkaste professionslärosätena i landet med 40-årig erfarenhet av att utbilda starka professioner. Dessutom har vi gett polisutbildning på distans tidigare. Det finns inget lärosäte i Västsverige som kan matcha det.

Text: Johanna Avadahl
Foto: Ulf Nilsson