Moderaterna i Västra Götaland stöttar polisutbildning i Borås

Hallå där Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande i Västra Götalandsregionen, som är en av aktörerna bakom debattartikeln ”Borås bästa plats för ny polisutbildning” som publicerades i Göteborgs-Posten (GP) i början av mars.

Varför skrev ni debattartikeln?

– Vi skrev debattartikeln eftersom processen framåt, åtminstone utåt sett, har stannat av, samtidigt som slutdatumet för besked i frågan kommer allt närmare. Regeringen har i sitt uppdrag till Polismyndigheten uppvisat en ambition om en polisutbildning i Västsverige. Företrädare för regeringen har även uttryckt att de, liksom vi Moderater i Västra Götaland, ser Borås som den bästa placeringsorten. Ett slutligt besked kräver att Polismyndigheten delar samma viljeinriktning och landar i en överenskommelse. Vi har en nytillträdd rikspolischef och förhoppningsvis innebär det att vi kan lägga den avgångne Dan Eliassons skepsis mot ytterligare en polisutbildning bakom oss och vara optimistiska om ett positivt besked.

Varför tycker du att en polisutbildning bör hamna i Borås?

– Borås uppfyller alla formellt uppsatta kriterier och finns i ett av landets största rekryteringsområden, med 1,7 miljoner invånare i Västra Götaland. Vi vill att fler från regionen ska se möjligheten med polisyrket och med sin lokalkännedom bidra till vår trygghet.

– Som vi skrev i GP, är förutsättningarna för en polisutbildning vid Högskolan i Borås mycket goda. Förberedelsearbetet mellan inblandade parter är långt framskridet vilket även möjliggör en snabb uppstart. Därtill ser vi väldigt positivt på att högskolan redan idag inlett ett arbete med att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen med syfte att förhindra avhopp.

Det är valår i år, hur påverkar det beslutet om en till polisutbildningsort?

– Moderaterna i Västra Götalandsregionen, Borås Stad och den lokala riksdagsoppositionen, har under hela processen varit tydliga med att vi vill ha en polisutbildning i Västra Götaland och i Borås. Vi har också varit tydliga både med att vi vill ha fler poliser och att en utbildning här krävs för att attrahera fler blivande poliser från regionen. Det här en viktig framtidsfråga för oss Moderater. Om Socialdemokraterna tar hänsyn till att det är valår får de själva ge svar på.

Läs mer

Läs debattartikeln i Göteborgs-Posten

Foto: Catharina Fyrberg