Fem frågor till polislärare Fredrik Strömkvist

Fredrik Strömkvist är polislärare vid Högskolan i Borås. Han är specialiserad på vapen och taktik och kommer att utbilda studenterna i Polisiär konflikthantering, vilket omfattar nämnda ämnesområden samt fysiska tekniker och metoder.
Men också mental träning, akutsjukvård, kommunikation och om polisrollen och dess uppdrag med mera. Här svarar han på frågor om att vara polis.


Hur tränar man upp en bra polis?
Med motivation skulle jag säga. Det är ett ledord. Att skapa motivation genom förankring. Mitt uppdrag som lärare är att skapa en förståelse om varför saker sker och blir som det blir. Jag vill lära dig som student att reflektera varför du gör som du gör. Att bli polis är en yrkesutbildning och det ska finnas en röd tråd mellan det jag lär ut och det som sker i samhället.

Hur ser framtidens polis ut?
Jag tror att framtidens poliser kommer att återspegla de generationer de kommer ifrån. Jag tror på öppenhet och jag hoppas att vi får in fler tjejer och fler personer med utländsk bakgrund till polisen.

Vad tycker du kännetecknar en bra polis?
Det är en person med ett rättssäkert och demokratiskt tänkande. Som polis måste du ha en förståelse för polisens roll i samhället och vilka vi jobbar för. Bra förmågor tycker jag är att vara en bra kommunikatör, någon som lyssnar aktivt med en stor portion ödmjukhet och förståelse. Att vara polis är också att vara handlingskraftig. Du ska klara av att kliva in i situationer från vilka de allra flesta vill kliva bort. Att handla resolut är avgörande. Att vara polis är en bred mix, ena stunden griper du någon, en stund senare åker du förbi ett dagis och vinkar glatt tillbaka till de nyfikna barnen.

Varför ville du bli polis?
Jag har alltid tyckt att det verkar vara ett intressant yrke och ett yrke där du gör skillnad. En händelse som präglat mig lite extra under min polisgärning var när jag och min kollega, båda då ganska oerfarna poliser, kom först till en olycksplats. En ung man hade blivit påkörd av tåget och förlorat båda benen och en arm. Vi var övertygade om att han var död, men i den kalla luften såg vi röken från hans andetag. Vi lade första förband och lyckades stoppa blodflödet. Det räddade livet på honom. Vi träffar honom ibland, det är alltid speciella möten som betyder mycket för oss som var där.

En händelse som lärt mig vikten av att vara mentalt förberedd. Du vet aldrig vad som väntar.

Vad bör man vara medveten om när man söker till polis?
Polis ska du vara utifrån dina egna värderingar och inte försöka passa in hur en polis ska vara. Men läs på vad det innebär innan du söker och skaffa dig så mycket kunskap du kan. Du ska utgå från dig själv och din förmåga, försök inte härma eller efterlikna. Som polis måste du vara trygg och trivas med dig själv. Väl i yrket handlar mycket om att träna, sova och äta bra för att ge dig själv förutsättningar att kunna fatta rätt beslut och agera under press och stress. Att vara polis är en evig mix av ljus och mörker. Du får se mycket av samhället som andra lyckligtvis slipper, inte sällan är det svåra saker och alla där ute vill dig inte väl. Om detta måste du vara medveten om. Det är lätt att bli cynisk. Men jag väljer att se det som är ljust, och hoppet, om att människan är god till sin natur.

Text och foto: Henrik Grönberg