Program och kurser

Hittade 12 program och 77 kurser som matchade filtreringen

Program (12)

Baskompletteringspaket – Matematik/Fysik 24 förutbildningspoäng, Deltid 75%, Borås

24 förutbildningspoäng, Deltid 75%, Borås

Baskompletteringspaket för ingenjörsstudier 31,5 förutbildningspoäng, Heltid 100%, Borås

31,5 förutbildningspoäng, Heltid 100%, Borås

Baskompletteringspaket Matematik 15 förutbildningspoäng, Deltid 50%, Borås

15 förutbildningspoäng, Deltid 50%, Borås

Förskollärarutbildning 210 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås, Skövde, Varberg

210 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås, Skövde, Varberg

Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma 210 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås, Skövde

210 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås, Skövde

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem 180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås, Skövde, Varberg

180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås, Skövde, Varberg

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 240 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås, Skövde

240 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås, Skövde

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 240 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås, Skövde

240 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås, Skövde

Magisterprogram i litteraturpedagogik 60 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

60 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

Magisterprogram i strategisk information och kommunikation 60 högskolepoäng, Heltid 100%, Distans, Ortsoberoende

60 högskolepoäng, Heltid 100%, Distans, Ortsoberoende

Polisprogrammet 100 veckor, Heltid 100%, Borås

100 veckor, Heltid 100%, Borås

Sjuksköterskeutbildning 180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Kurser (77)

Affärsjuridik II 15 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

15 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Akutmedicin 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Akutmedicin med inriktning mot barn och ungdom 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Akutsjukvård 7,5 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

7,5 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Ambulanssjukvård 7,5 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

7,5 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Amning - Hälsa och vårdande 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

Arbetsrätt 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Artificiell Intelligens för affärsledning 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

Bedömningar och omhändertagande inom akutsjukvård III 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Bedömningar och omhändertagande inom ambulanssjukvård III 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Bedömningar och omhändertagande inom prehospital och intrahospital akutsjukvård I 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

Cirkulär Textil 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

Data Mining 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Data Science i praktiken: Dataanalys i verksamhetskontext 5 högskolepoäng, Deltid 33%, Distans, Ortsoberoende

5 högskolepoäng, Deltid 33%, Distans, Ortsoberoende

Data Science i praktiken: möjligheter och utmaningar 2,5 högskolepoäng, Deltid 33%, Distans, Ortsoberoende

2,5 högskolepoäng, Deltid 33%, Distans, Ortsoberoende

Datastrategier för organisationer 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Design för marknadsföring och kommunikation 15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

Digital portfolio för designer 15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

Digitala metoder: Textanalys och visualisering 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

Digitala texter 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

E-boken: distribution och läsning 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Ekonomistyrning I 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Examensarbete i vårdvetenskap, kandidatnivå 15 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

15 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Examensarbete i vårdvetenskap, magisternivå 15 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

15 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Examensarbete med inriktning mot prehospital och intrahospital akutsjukvård 15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

Finansiell ekonomi 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Flervariabelanalys 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Borås

Folkbibliotek och aktivt medborgarskap 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvalitativa metoder 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Forskningsmetoder inom vårdvetenskap 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Färglära 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

Färglära 2 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

Förskrivning av förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Förstelärare: Utvecklingsarbete på vetenskaplig grund 1 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

Grundläggande fysik 9 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

9 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Grundläggande matematik 1 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Grundläggande matematik 1 + 2 15 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

15 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Grundläggande matematik 2 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Grundläggande programmering i Python 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Handledningsutbildning för VFU-lärare, grund 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Borås, Skövde, Varberg

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Borås, Skövde, Varberg

Hållbar utveckling i alla ämnen Förskoleklass – åk 3 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Högskoleförberedande kurs för internationella akademiker 60 förutbildningspoäng, Heltid 100%, Borås

60 förutbildningspoäng, Heltid 100%, Borås

I patientens värld - med fokus på existensen 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

I patientens värld - patientperspektivet 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Interaktionsdesign: användbarhet och interaktion i digitala miljöer 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Internationell ekonomi 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Introduktion till kalkyleringsprogram 5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Introduktion till livscykelanalys - distanskurs 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

Kommunikation i organisationer 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Kommunikation, Ledarskap och Organisation 5 högskolepoäng, Deltid 17%, Distans, Ortsoberoende

5 högskolepoäng, Deltid 17%, Distans, Ortsoberoende

Kunskap i organisationer 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Litteraturförmedling på skolbibliotek, distans 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

Management av mode-tech värdekedjor: ett tvärvetenskapligt perspektiv 7,5 högskolepoäng, Deltid 67%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 67%, Distans, Ortsoberoende

Management och revision i professionella organisationer 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Maskininlärning och neurala nätverk 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

Modersmålslärarens roll i elevernas språk- och kunskapsutveckling 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

Mönsterkonstruktion I 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Offentlig upphandling 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Projektledning 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Räkna(s) kön? Jämställdhet och genus i politik och samhälle 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Simulering som metod för lärande och forskning 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Borås

Smarta textilier översiktskurs 4 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

4 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

Socialrätt 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

Socialrätt II 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för elever som undervisas på sitt andraspråk 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

Studenthandledning i det vårdande och lärande sammanhanget 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Borås

Studiehandledarens roll i nyanländas lärande i skolan 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

Svenska som andraspråk för lärare 1-30 hp 30 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

30 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Svenska som andraspråk, 46-60 hp 15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Textil Innovation 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

Textil materiallära 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

Textiles in Context (Textil och omgivning) 5 högskolepoäng, Deltid 17%, Distans, Ortsoberoende

5 högskolepoäng, Deltid 17%, Distans, Ortsoberoende

Vårdande av människor med kognitiv sjukdom och multisjuklighet 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

Ölbryggning och fermentering 5 högskolepoäng, Deltid 17%, Distans, Ortsoberoende

5 högskolepoäng, Deltid 17%, Distans, Ortsoberoende