Program och kurser

Hittade 66 program och 104 kurser som matchade filtreringen

Program (66)

Affärsutvecklarprogrammet Bygg 180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Barnmorskeprogrammet 90 högskolepoäng, Heltid 100%, Distans, Borås

90 högskolepoäng, Heltid 100%, Distans, Borås

Bibliotekarie 180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Bibliotekarie, distansutbildning 120 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

120 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

Byggingenjör 180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Civilekonomprogrammet 240 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

240 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Dataekonomutbildningen 180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Ekonomutbildning 180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Energiingenjör 180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Event Management 180 högskolepoäng, Heltid 100%, Varberg

180 högskolepoäng, Heltid 100%, Varberg

Förskollärarutbildning 210 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås, Skövde, Varberg

210 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås, Skövde, Varberg

Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma 210 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås, Skövde

210 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås, Skövde

Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, distansutbildning 210 högskolepoäng, Heltid 100%, Distans, Borås

210 högskolepoäng, Heltid 100%, Distans, Borås

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem 180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås, Skövde, Varberg

180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås, Skövde, Varberg

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 240 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås, Skövde

240 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås, Skövde

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 240 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås, Skövde, Varberg

240 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås, Skövde, Varberg

Industriell ekonomi - affärsingenjör 180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap 180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Industriell ekonomi - logistikingenjör 180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Kandidatprogram i Internationell Handel och IT 180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Kandidatprogram i offentlig förvaltning 180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Kandidatprogram i textilt management, inriktning mode och handel 180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Kemiingenjör - tillämpad bioteknik 180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Konstnärligt masterprogram i mode- och textildesign, inriktning textildesign 120 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

120 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Konstnärligt masterprogram i mode- och textildesign, inriktning modedesign 120 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

120 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg 60 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

60 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Magisterprogram i informatik - Datadriven IT Management 60 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

60 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Magisterprogram i Textilt Management 60 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

60 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Magisterutbildning med inriktning arbetsvetenskap 60 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

60 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Maskiningenjör - Automation och AI 180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Maskiningenjör - produktutveckling 180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Master program: Biblioteks- och informationsvetenskap, Digitala bibliotek och informationstjänster 120 högskolepoäng, Heltid 100%, Distans, Borås

120 högskolepoäng, Heltid 100%, Distans, Borås

Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, distansutbildning 120 högskolepoäng, Heltid 100%, Distans, Borås

120 högskolepoäng, Heltid 100%, Distans, Borås

Masterprogram i Fashion Management och Marknadsföring 120 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

120 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Masterprogram i management av digital handel 120 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

120 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Masterprogram i pedagogiskt arbete, distansutbildning 120 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

120 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

Masterprogram i Resursåtervinning - bioteknik och bioekonomi 120 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

120 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Masterprogram i Resursåtervinning - hållbara energitekniska processer 120 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

120 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Masterprogram i Resursåtervinning - polymera material för den cirkulära ekonomin 120 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

120 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Masterprogram i Styrning av textila värdekedjor 120 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

120 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Masterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot prehospital och intrahospital akutsjukvård 60 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

60 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

Modedesign 180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Organisations- och personalutvecklare i samhället 180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Polisprogrammet 120 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

120 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Sjuksköterskeutbildning 180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska 75 högskolepoäng, Heltid 100%, Distans, Borås

75 högskolepoäng, Heltid 100%, Distans, Borås

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot akutsjukvård 60 högskolepoäng, Heltid 100%, Distans, Borås

60 högskolepoäng, Heltid 100%, Distans, Borås

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård 60 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

60 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot vård av äldre 60 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

60 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård 60 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

60 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård 60 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

60 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

60 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, halvfart 75 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

75 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

Systemarkitekturutbildningen 180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Systemvetarutbildning 180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Tekniskt Basår 60 förutbildningspoäng, Heltid 100%, Borås

60 förutbildningspoäng, Heltid 100%, Borås

Tekniskt basår för sökande till textilingenjörsutbildning 60 förutbildningspoäng, Heltid 100%, Borås

60 förutbildningspoäng, Heltid 100%, Borås

Textil produktutveckling och entreprenörskap 180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Textildesign 180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Textilekonomutbildning 180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Textilingenjörsutbildning 180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Webbredaktör 180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Webbredaktör, distansutbildning 180 högskolepoäng, Heltid 100%, Distans, Ortsoberoende

180 högskolepoäng, Heltid 100%, Distans, Ortsoberoende

Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska och engelska 240 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

240 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska och svenska som andraspråk 240 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

240 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska, engelska, svenska som andraspråk 270 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

270 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Kurser (104)

Affärsjuridik I 15 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

15 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Akutmedicin 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Akutsjukvårdens funktion och organisation 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi 15 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

15 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Ambulanssjukvårdens funktion och organisation 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Anestesi- och intensivvård 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Arbetsrätt 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Artificiell Intelligens för affärsledning 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

Bedömningar och omhändertagande inom akutsjukvård II 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

Bedömningar och omhändertagande inom akutsjukvård I 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

Bedömningar och omhändertagande inom ambulanssjukvård II 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Bedömningar och omhändertagande inom ambulanssjukvård I 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Bedömningar och omhändertagande inom prehospital och intrahospital akutsjukvård II 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

Bedömningar och omhändertagande inom prehospital och intrahospital akutsjukvård II 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

Behörighetsgivande kurs för internationella akademiker 60 förutbildningspoäng, Heltid 100%, Borås

60 förutbildningspoäng, Heltid 100%, Borås

Bild för grundlärare F-6 30 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

30 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Business Intelligence 1 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Bättre Lean för Service och Tjänster 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Gislaved, Göteborg, Nässjö, Ronneby, Simrishamn, Vetlanda, Vimmerby, Värnamo, Östhammar

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Gislaved, Göteborg, Nässjö, Ronneby, Simrishamn, Vetlanda, Vimmerby, Värnamo, Östhammar

Cirkulär Textil 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

Cybersäkerhet för uppkopplade enheter 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Design för marknadsföring och kommunikation 15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

Design för sport- och outdoorkläder 15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Det samtida barnbiblioteket 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

Engelska för lärare, åk 1-3, 1-15 hp - ingår i Lärarlyftet (Uppdragsutbildning) 15 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Borås

15 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Borås

Engelska för lärare, åk 4-6, 1-30 hp - ingår i Lärarlyftet (Uppdragsutbildning) 30 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

30 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

Engelska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, I 30 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

30 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Examensarbete i vårdvetenskap, kandidatnivå 15 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

15 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Examensarbete i vårdvetenskap, magisternivå 15 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

15 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvalitativa metoder 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Forskningsmetoder inom vårdvetenskap 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Fältstudie D 15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Fältstudie E 30 högskolepoäng, Heltid 100%, Distans, Ortsoberoende

30 högskolepoäng, Heltid 100%, Distans, Ortsoberoende

Färglära 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

Färglära 2 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

Fördjupning inom perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Förstelärare: Utvecklingsarbete på vetenskaplig grund 1 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

Grundläggande IT 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Alingsås, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Alingsås, Borås

Grundläggande IT - Distans 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

Grundläggande perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Grundläggande programmering i Python 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Gränssnittsutveckling 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Handledningsutbildning för VFU-lärare, grund 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Borås, Skövde, Varberg

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Borås, Skövde, Varberg

Hållbar utveckling i alla ämnen: Förskoleklass – åk 3 samt fritidshem 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Borås

IKT ur ett inkluderande perspektiv 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

Informationsprodukter och hållbar utveckling 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Informationssökning och kritisk granskning i pedagogiska sammanhang 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Borås

Interkulturell kommunikation 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Borås

Introduktion till digital innovation 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

IT Service Management 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Konfektionsteknisk kommunikation mot produktion 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Borås

Ledarskap och hälsa i arbetslivet 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Borås

Ledarskap och organisering av idrottsverksamhet – sport management 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Borås

Ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer 30 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

30 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Litteratursociologi, distans 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

Livscykelanalys - distanskurs 5 högskolepoäng, Deltid 33%, Distans, Ortsoberoende

5 högskolepoäng, Deltid 33%, Distans, Ortsoberoende

Makroekonomi 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Marknadsföring och kommunikation för folkbibliotek 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

Marknadskommunikation 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Medie- och informationskunnighet i skolan 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

Mikroekonomi 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Modellering 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Modeskiss och illustration 15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Musik för grundlärare F-6 30 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

30 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Mönsterkonstruktion I 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Naturvetenskap och teknik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 30 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

30 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Offentlig upphandling 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Offentligrättslig översiktskurs 15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Organisations- och ledarskapstrender i ett hållbarhetsperspektiv 15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Praktik för event managers 30 högskolepoäng, Heltid 100%, Varberg

30 högskolepoäng, Heltid 100%, Varberg

Prehospital och intrahospital akutsjukvård vid kris och katastrof 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

Psykisk ohälsa ur ett samhällsperspektiv 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

Psykologi – Grundkurs 30 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

30 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

Räkna(s) kön? Jämställdhet och genus i politik och samhälle 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Sensorisk design: Designa upplevelse genom att bära 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Skapa lärmiljöer i ämnesöverskridande arbete i förskola, förskoleklass och fritidshem 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Borås

Skapande matematik 15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Smarta textilier översiktskurs 4 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

4 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

Socialrätt 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

Socialrätt II 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för elever som undervisas på sitt andraspråk 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

Studenthandledning i det vårdande och lärande sammanhanget 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Borås

Studenthandledning i det vårdande och lärande sammanhanget II 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Borås

Studiehandledarens roll i nyanländas lärande i skolan 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, II 30 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

30 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Svenska som andraspråk för lärare 1-30 hp 30 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

30 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Svenska som andraspråk, 31-45 hp 15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Säker vård inom prehospital och intrahospital akutsjukvård 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

Teamsamverkan inom prehospital och intrahospital akutsjukvård 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

Tekniker för webbdesign 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Textil experimentell materiallära: struktur och grundprinciper 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Textil Innovation 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

Textil materiallära 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende

Undervisa med digitala verktyg i förskola, förskoleklass och fritidshem 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Borås

Undervisning i förskola 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Borås

Uppföljningstillämpningar i kalkyleringsprogram 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Borås

Utvecklingsarbete i bibliotek 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Borås

UX-design: användarupplevelsedesign och utvärdering 15 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

15 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Vetenskaplig publicering 7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

Vård- och omsorgsadministration 1 30 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

30 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Vård- och omsorgsadministration 2 30 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

30 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Ortsoberoende

Vård- och omsorgsadministration 3 30 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

30 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

Vårdforskningens teori och metod, kandidatnivå 15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås

15 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås