Program och kurser

Hittade 0 program och 12 kurser som matchade filtreringen

Inga resultat kunde hittas

Kurser (12)

Kurser Omfattning Studieort Termin
Fältstudie A 7,5 hp
Ortsoberoende
ST21
Förnyelsebar energi 7,5 hp
Ortsoberoende
ST21
Förnyelsebar energi, distans 6,5 hp
Ortsoberoende
ST21
Grundläggande marknadsföring, distanskurs 7,5 hp
Borås, Distans
ST21
Introduktion till hållbar utveckling 5 hp
Ortsoberoende
ST21
Plaster och miljön 5 hp
Ortsoberoende
ST21
Portfolio och grafisk design 7,5 hp
Ortsoberoende
ST21
Preparandkurs i matematik 6 hp
Ortsoberoende
ST21
Programmera mera i Python 7,5 hp
Ortsoberoende
ST21
Studentdrivet designprojekt A 7,5 hp
Ortsoberoende
ST21
Studentdrivet designprojekt B 15 hp
Ortsoberoende
ST21
Ölbryggning och fermentering 5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT21
ST21

Kurser (12)

Kurser

Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
ST21
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
ST21
Omfattning Studieort Termin
6,5 hp
Ortsoberoende
ST21
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås, Distans
ST21
Omfattning Studieort Termin
5 hp
Ortsoberoende
ST21
Omfattning Studieort Termin
5 hp
Ortsoberoende
ST21
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
ST21
Omfattning Studieort Termin
6 hp
Ortsoberoende
ST21
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
ST21
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
ST21
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
ST21
Omfattning Studieort Termin
5 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT21
ST21