Affärsjuridik II

Hus
Borås
kalender
15 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Vår 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2021-10-15
Inställt
Anmälningsinformation

Kursen innehåller följande rättsregler av betydelse för revisionsverksamhet:
• Aktiebolagsrätt, fördjupning om bl a regler om nyemissioner samt kapitalanvändning och ställföreträdaransvar
• Revisorns roll i aktiebolag
• Förmögenhetsbrott
• Säkerhetsrätt
• Obeståndsrätt
• Penningtvätt

Hus
Borås
kalender
15 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Vår 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2021-10-15
Inställt
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.