Agila arbetssätt i datadrivna organisationer

Hus
Ortsoberoende
kalender
2,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 25%, Blandade tider
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation

Ett särskilt fokus ligger på hur på hur dessa kan anpassas för organisationer som önskar använda data för att mäta, följa upp och förbättra tjänster och utvecklingsprocesser.

Under kursen fördjupar du dig inom specifika aktiviteter samt hur de kan anpassas till olika organisatoriska kontexter. Det kan handla om att integrera nya arbetssätt som DevOps eller arbete i sprint eller organisatoriska anpassningar du lär oss om.

Efter avslutad kurs kan du som deltagare särskilja på agila och traditionella arbetssätt, samt ge förslag på vilka som kan utvecklas eller ersättas samt ta fram och verkställa strategier för det.

Behörighet till kursen

Kurserna ges på avancerad nivå och det innebär att förkunskapskravet är tidigare studier på högskola/universitet motsvarande 120 högskolepoäng. Om du inte har tidigare högre studier, kan du bli antagen på reell kompetens, vilket innebär att antagning kan göras om du har:

  • minst sex års yrkeserfarenhet
  • skrivit en längre sammanhängande text (exempelvis en utredningsrapport, en bok, utfört en studie i företaget som dokumenterats i en rapport)
  • deltagit i relevanta kurser som erbjudits av privata utbildningsföretag

Läs mer om reell kompetens

Hus
Ortsoberoende
kalender
2,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 25%, Blandade tider
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.