Agila arbetssätt i datadrivna organisationer

Kursens ger en fördjupning i teorier, aktuell forskning och praktiker inom agila arbetssätt med ett särskilt fokus på hur dessa kan anpassas för organisationer som önskar använda data för att mäta, följa upp och förbättra tjänster och tjänsteutvecklingsprocesser. Under kursen kommer studenterna att fördjupa sig i, och utveckla kritiska perspektiv på, agila arbetssätt och dess specifika aktiviteter samt hur de kan anpassas till olika organisatoriska kontexter.

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.