AI och design - begrepp och metoder

15 hp
HöstTermin 2024
Deltid 50%, Blandade tider
Ortsoberoende

HöstTermin 2023
Deltid 50%, Blandade tider
Ortsoberoende

Kursen introducerar utveckling av AI, teoretiska begrepp, metoder och praktiska tillämpningarna av AI i ett designsammanhang. Kursen ger också grundläggande kunskaper om etiska aspekter av AI i konstnärliga processer.

Studenterna ges kunskaper om och färdigheter i AI-assisterade designverktyg och programvara, AI-tekniker inom design som generativ design och naturlig språkbehandling, och de framväxande trenderna och teknologierna inom AI och design.

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00).

För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.