Akutsjukvårdens funktion och organisation

Hus
Borås, Distans
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Inställt
Anmälningsinformation

Kursen introducerar till akutsjukvårdens kontext och fokuserar på akutsjuksköterskans profession, kompetens, samverkan och ansvarsområden inklusive lagar, författningar och förordningar. Kursen behandlar specifika arbetsförhållanden inom akutsjukvård såsom patientsäkerhet, vårdmiljö, vårdlogistik och vårdprocess relaterat till akutsjuksköterskans yrkes- och funktionsansvar. Vidare behandlas problemställningar rörande hållbar akutsjukvård och dess betydelse för samhället. Kursen innehåller en veckas verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som motsvarar 1,5 hp.

Hus
Borås, Distans
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Inställt
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.