Ambulanssjukvård

Hus
Borås
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Vår 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2021-10-15
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation

Kursen fokuserar på att studenten utifrån ambulanssjuksköterskans yrkes- och funktionsansvar skall kunna tillämpa och integrera de vårdvetenskapliga och medicinska kunskaper som krävs för ett självständigt vårdarbete inom ambulanssjukvård. I kursen tillämpas teorier och metoder som ligger till grund för ambulanssjuksköterskans omvårdnadsarbete inom ambulanssjukvård relaterat till patienter i alla åldrar som drabbats av plötslig sjukdom eller skada. Vidare tillämpas kunskaper inom kommunikation, ledarskap, omvårdnadsdokumentation, vårdetik, patient- och närståendeundervisning samt patientsäkerhet. Andra områden som studeras är resursanvändning och hållbarhet.

Hus
Borås
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Vår 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2021-10-15
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.