Ambulanssjukvårdens funktion och organisation

Kursen introducerar till ambulanssjukvårdens kontext och fokuserar på ambulanssjuksköterskans profession, kompetens, samverkan och ansvarsområden inklusive lagar, författningar och förordningar. Kursen behandlar specifika arbetsförhållanden inom ambulanssjukvård såsom patientsäkerhet, vårdmiljö, vårdlogistik och vårdprocess relaterat till ambulanssjuksköterskans yrkes- och funktionsansvar. Vidare behandlas ambulanssjukvårdens kommunikations- och informationssystem och problemställningar rörande hållbar ambulanssjukvård och dess betydelse för samhället. Kursen innehåller en veckas verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som motsvarar 1,5 hp.

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.