Arbetsrätt

7,5 hp
HöstTermin 2024
Deltid 50%, Kväll
Ortsoberoende

VårTermin 2024
Deltid 50%, Kväll
Ortsoberoende

HöstTermin 2023
Deltid 50%, Kväll
Ortsoberoende

Kursen ger en introduktion till den rättsliga regleringen på arbetsmarknaden. Kursen behandlar såväl enskilda anställdas rättigheter och skyldigheter, som kollektivavtalsrätten. I kursen ingår även diskrimineringslagstiftningen och dess konsekvenser för arbetsgivaren vid anställning, befordran och uppsägning/avsked. Efter genomgången kurs ska den studerande ha goda teoretiska kunskaper om vilka de centrala rättskällorna är samt hur dessa är relaterade.

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00).

För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.