Artificiell Intelligens för affärsledning

Kursen Artificiell Intelligens för affärsledning lär ut grundläggande begrepp inom AI, kopplat till affärsledning med inriktning på organisation, marknadsföring, försäljning och finansiering. Kursen kommer ge grundläggande förståelse avseende styrkor, svagheter, möjligheter och hot med AI applikationer. I kursen kommer också exempel ges på algoritmer och användningen av dessa för att skapa artificiell intelligens och hur dessa tillämpas inom ovanstående områden. Kursen består av en teoretisk del, övningar samt fallstudier med viss anpassning av befintliga algoritmer.

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.