Bedömningar och omhändertagande inom akutsjukvård I

Hus
Borås, Distans
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Inställt
Anmälningsinformation

Kursen introducerar till grunderna i klinisk bedömning av patienters fysiska och psykiska hälsotillstånd och vårdandet av patienter som drabbats av plötslig sjukdom eller skada relaterat till akutsjuksköterskans yrkes- och funktionsansvar. Kursen behandlar fysiska undersökningstekniker, anamnes med patientens hälsohistoria och hälsotillstånd samt akutsjuksköterskans förmåga till självständiga bedömningar av patienters symtom och tecken. Kursen behandlar metoder för primär och sekundär bedömning av patienter samt prioritering, vårdåtgärder och utvärdering i samband med akutsjukvård. Vidare behandlas problemställningar rörande hållbar akutsjukvård och dess betydelse för vårdandet i samband med bedömningar och omhändertagande inom akutsjukvård. Kursen innehåller en veckas verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som motsvarar 1,5 hp.

Hus
Borås, Distans
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Inställt
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.