Bedömningar och omhändertagande inom akutsjukvård II

Hus
Borås, Distans
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Höst 2021
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2021-04-15
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation

Kursen fokuserar på akutsjuksköterskans yrkes- och funktionsansvar för bedömning, diagnostik, behandling och vårdandet av patienter som drabbats av plötslig sjukdom samt av patienter som bedöms vara särskilt sårbara eller utsatta. Kursen behandlar hälsorisker utifrån olika åldrar, socioekonomi, kulturer och kön men också vårdandet av patienter med funktionsnedsättningar, patienter som utsatts för våld i nära relationer och patienter som vårdas i livets slutskede. Kursen innehåller en veckas verksamhetsförlagd utbildning som motsvarar 1,5 hp.

Hus
Borås, Distans
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Höst 2021
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2021-04-15
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.