Bedömningar och omhändertagande inom akutsjukvård III

Kursen är en progression av kursen Bedömningar och omhändertagande inom akutsjukvård II, 7,5 hp. Kursen behandlar akutsjuksköterskans yrkes- och funktionsansvar för bedömning och värdering av hälsorisker relaterat till låg- eller högenergitrauma. Kursen fokuserar på vårdandet av patienter som utsatts för låg- eller högenergitrauma.

Ett annat område som behandlas i kursen är ledning, samverkan och organisering av vårdarbete i samband med stor olycka och katastrof utifrån akutsjuksköterskans yrkes- och funktionsansvar. Slutligen behandlas hållbar akutsjukvård och dess betydelse för vårdandet av patienter som utsatts för låg- eller högenergitrauma. Kursen innehåller verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.