Bedömningar och omhändertagande inom ambulanssjukvård I

Kursen introducerar till grunderna i ambulanssjuksköterskans kliniska bedömning av patienters fysiska och psykiska hälsotillstånd och vårdandet av patienter som drabbats av plötslig sjukdom eller skada. Kursen behandlar fysiska undersökningstekniker, anamnes med patientens hälsohistoria och hälsotillstånd samt ambulanssjuksköterskans förmåga till självständiga bedömningar av patienters symtom. Kursen behandlar metoder för primär och sekundär bedömning av patienter samt prioritering, vårdåtgärder och utvärdering i samband med ambulanssjukvård. Vidare behandlas problemställningar rörande hållbar ambulanssjukvård och dess betydelse för vårdandet i samband med bedömningar och omhändertagande inom ambulanssjukvård. Kursen innehåller en veckas verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som motsvarar 1,5 hp.

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.