Bedömningar och omhändertagande inom ambulanssjukvård II

Hus
Borås
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Inställt
Anmälningsinformation

Kursen fokuserar på ambulanssjuksköterskans yrkes- och funktionsansvar i samband med bedömning, diagnostik, behandling och vårdande av patienter som drabbats av plötslig sjukdom och skada samt av patienter som bedöms vara särskilt sårbara eller utsatta. Kursen behandlar hälsorisker utifrån olika åldrar, socioekonomi, kulturer och kön men också vårdandet av patienter med funktionsnedsättningar, patienter som utsatts för våld i nära relationer och patienter som vårdas i livets slutskede samt etiska frågeställningar. Vidare behandlas problemställningar rörande hållbar ambulanssjukvård och dess betydelse för vårdandet av patienter som bedöms vara särskilt utsatta eller sårbara. Kursen innehåller en veckas verksamhetsförlagd utbildning (VFU) motsvarande 1,5 hp.

Hus
Borås
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Inställt
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.