Bild för grundlärare F-6

Hus
Borås
kalender
30 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Eftermiddag
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation

I kursen varvas teori och praktiska moment inom bildämnet. Du får arbeta undersökande och kreativt för din egen kunskapsutvecklings skull och för att du ska kunna väcka elevers intresse för att arbeta med bild och visuell kommunikation. Utöver ett flertal workshops där vi arbetar praktiskt med material och tekniker ingår didaktiska reflektioner.

Kursen ges på halvfart och är upplagd på två terminer i som ger 15 Hp vardera, alltså totalt 30 Hp och sker på kvällstid. Utbildningen är campusförlagd men vissa moment kan komma ske digitalt, det blir cirka en träff i veckan. Du förväntas kunna närvara vid de undervisningstillfällen som erbjuds.

Hus
Borås
kalender
30 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Eftermiddag
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.