Bild för grundlärare F-6

I kursen läser du bildämnet utifrån ett upplägg där teori och praktiska moment varvas. Du får arbeta undersökande och kreativt för din egen kunskapsutvecklings skull och för att du ska kunna väcka elevers intresse för att arbeta med bild och visuell kommunikation. Utöver ett flertal workshops där vi arbetar praktiskt med material och tekniker (även digital bild) ingår studiebesök i kursen så att du får möjlighet att uppleva visuella bilder som uttrycksform på konstmuseum och offentlig miljö. Kursen går på heltid under hela terminen och är campusförlagd, vilket betyder att du förväntas kunna närvara vid de undervisningstillfällen som erbjuds.

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.