Cirkulär Textil

Kursen syftar till att ge studenten grundläggande kunskaper i den textila värdekedjan och i textila material, från fibernivå till färdiga produkter, genom att analysera textila processer i ett cirkulärt flöde, vilket avses leda till att naturens resurser kan användas och återvinnas utan förluster. De inledande föreläsningarna belyser olika textila kvalitetsaspekter, i avsikt att kunna välja alternativa material för att skapa en ”cirkulär produkt”. Därutöver avhandlas problemställningar inom det textila konsumtionsmönstret, med tillämpade exempel från industrin.Kursen tar också upp alternativa val i produktutvecklingsprocessen i samband med färdiga textilprodukter. Sortering och återanvändning av textila produkter presenteras i form av ex. digitalisering med ökad spårbarhet, transparens och resurseffektivitet i den textila värdkedjan.

I kursen Cirkulär Textil har du som student tillgång till e-böcker. All kurslitteratur finns alltså tillgänglig digitalt.

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.