Cirkulär Textil

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 25%, Blandade tider
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation

Kursen syftar till att ge studenten grundläggande kunskaper i den textila värdekedjan och i textila material, från fibernivå till färdiga produkter, genom att analysera textila processer i ett cirkulärt flöde, vilket avses leda till att naturens resurser kan användas och återvinnas utan förluster. De inledande föreläsningarna belyser olika textila kvalitetsaspekter, i avsikt att kunna välja alternativa material för att skapa en ”cirkulär produkt”. Därutöver avhandlas problemställningar inom det textila konsumtionsmönstret, med tillämpade exempel från industrin. Kursen tar också upp alternativa val i produktutvecklingsprocessen i samband med färdiga textilprodukter. Sortering och återanvändning av textila produkter presenteras i form av ex. digitalisering med ökad spårbarhet, transparens och resurseffektivitet i den textila värdekedjan.

I kursen Cirkulär Textil har du som student tillgång till e-böcker. All kurslitteratur finns alltså tillgänglig digitalt.

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 25%, Blandade tider
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.