Co-design av digitala tjänster för hälso- och sjukvård

5 hp
HöstTermin 2024
Deltid 25%, Blandade tider
Ortsoberoende

HöstTermin 2023
Deltid 25%, Blandade tider
Ortsoberoende

Ett särskilt fokus i kursen ligger på co-design som ett medel för att utveckla digitala tjänster. Co-design definieras i kursen som en process som syftar till att skapa lärande och förståelse mellan olika expertgrupper, exempelvis patienter, brukare och personal inom hälso- och sjukvård.
Studenterna kommer också att problematisera och reflektera kring co-designprocessen samt reflektera över hur olika gruppers målsättningar behöver balanseras för att designa digitala tjänster.

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00).

För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.