Cybersäkerhet för uppkopplade enheter

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Blandade tider
Moln
Höst 2021
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2021-04-15
Anmälningsinformation

Kursen innehåller en introduktion till området cybersäkerhet för alla typer av uppkopplade enheter som datorer, servrar och IoT-enheter och ger en grundläggande förståelse för hur man kan säkra upp sådana enheter. Kursen täcker såväl ett tekniskt som ett administrativt perspektiv med fokus teknisk informationssäkerhet, som exempelvis nätverkssäkerhet, systemsäkerhet och internetsäkerhet samt operativ informationssäkerhet, som exempelvis säkerhetsmedvetande och riskanalys. Kursen ger även en introduktion till IoT, Internet of Things. Vad menas med IoT, vad kan IoT erbjuda, vilka typer av enheter innefattas av IoT och de ytterligare krav på cybersäkerheten som IoT-enheter ställer utöver vad vanliga uppkopplade enheter som datorer och servrar gör. Dessutom ger kursen en grundläggande kunskap om datornätverk, nätverkskommunikation och TCP/IP, samt de tjänster och utrustning som krävs för att ett mindre nätverk skall kunna anslutas till internet med grundläggande säkerhetsfunktioner.

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Blandade tider
Moln
Höst 2021
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2021-04-15
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.