Data management och affärsvärde

Hus
Ortsoberoende
kalender
2,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 25%, Blandade tider
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälningsinformation

Data management definieras som ”de processer och tekniker som organisationer använder för att hantera och skapa affärsvärde av data”. Under kursen får du möjlighet att fördjupa dig i och utveckla kritiska perspektiv på såväl data management som specifika aktiviteter inom din organisations verksamhetsområde.

Du genomför också en individuell fallstudie av data management i din egen organisation och utvecklar en lösning eller utvecklingsplan i relation till den egna organisationen med stöd av de kunskaper som förmedlats i kursen.

Behörighet

Kurserna ges på avancerad nivå och det innebär att förkunskapskravet är tidigare studier på högskola/universitet motsvarande 120 högskolepoäng. Om du inte har tidigare högre studier, kan du bli antagen på reell kompetens, vilket innebär att antagning kan göras om du har:

  • minst sex års yrkeserfarenhet
  • skrivit en längre sammanhängande text (exempelvis en utredningsrapport, en bok, utfört en studie i företaget som dokumenterats i en rapport)
  • deltagit i relevanta kurser som erbjudits av privata utbildningsföretag

Läs mer om reell kompetens

Observera

Ett seminarium med obligatorisk närvaro äger rum on-line

Hus
Ortsoberoende
kalender
2,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 25%, Blandade tider
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.