Data management och affärsvärde

Hus
Ortsoberoende
kalender
2,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 25%, Blandade tider
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälan ej öppnat
Anmälningsinformation

Data management definieras som ”de processer och tekniker som organisationer använder för att hantera och skapa affärsvärde av data”. Under kursen får du möjlighet att fördjupa dig i och utveckla kritiska perspektiv på såväl data management som specifika aktiviteter inom din organisations verksamhetsområde.

Du genomför också en individuell fallstudie av data management i din egen organisation och utvecklar en lösning eller utvecklingsplan i relation till den egna organisationen med stöd av de kunskaper som förmedlats i kursen.

Behörighet

Kurserna ges på avancerad nivå och det innebär att förkunskapskravet är tidigare studier på högskola/universitet motsvarande 120 högskolepoäng. Om du inte har tidigare högre studier, kan du bli antagen på reell kompetens, vilket innebär att antagning kan göras om du har:

  • minst sex års yrkeserfarenhet
  • skrivit en längre sammanhängande text (exempelvis en utredningsrapport, en bok, utfört en studie i företaget som dokumenterats i en rapport)
  • deltagit i relevanta kurser som erbjudits av privata utbildningsföretag

Läs mer om reell kompetens

Observera

Ett seminarium med obligatorisk närvaro äger rum on-line

Hus
Ortsoberoende
kalender
2,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 25%, Blandade tider
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälan ej öppnat
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.