Data science i praktiken: algoritmer för maskininlärning

Hus
Ortsoberoende
kalender
5 högskolepoäng
Tid
Deltid 25%, Blandade tider
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Anmälningsinformation

Kursen behandlar ett antal grundläggande tekniker och algoritmer för maskininlärning, med ett innehåll i huvudsak baserat på kurslitteraturen som är i form av böcker och forskningsartiklar, kompletterat med kortare inspelade föreläsningar och seminarier on-line. En betydande del av kursen utgörs av ett implementeringsprojekt där det ges möjlighet till egen fördjupning inom något delområde av maskininlärning som är av speciellt intresse för den egna verksamheten.

Observera

Fyra seminarier med obligatorisk närvaro on-line.

Hus
Ortsoberoende
kalender
5 högskolepoäng
Tid
Deltid 25%, Blandade tider
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.