Datadriven analys för konkurrensfördelar

Hus
Ortsoberoende
kalender
3 högskolepoäng
Tid
Deltid 25%, Blandade tider
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Anmälningsinformation

I kursen problematiseras resursbaserat gentemot marknadsbaserat synsätt på konkurrensfördelar. Kursen utgår från ett företags kontext och hur intern (till exempel finansiell data) och extern data (till exempel kunddata) kan utgöra medel för att identifiera organisationens handlingsutrymme.

Observera

Ett seminarium med obligatorisk närvaro äger rum on-line

Hus
Ortsoberoende
kalender
3 högskolepoäng
Tid
Deltid 25%, Blandade tider
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.