Datadriven analys för konkurrensfördelar

Hus
Ortsoberoende
kalender
3 högskolepoäng
Tid
Deltid 25%, Blandade tider
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation

Vi problematiserar frågeställningarna genom ett resursbaserat perspektiv gentemot ett marknadsbaserat synsätt. Kursen utgår från deltagarnas företags kontext och ser på hur intern (till exempel finansiell data) och extern data (till exempel kunddata) kan i kombination användas för att identifiera organisationens handlingsutrymme.

Analysresultatet kan ligga till grund för en genomarbetad konkurrensstrategi för organisationen

Behörighet

Kurserna ges på avancerad nivå och det innebär att förkunskapskravet är tidigare studier på högskola/universitet motsvarande 120 högskolepoäng. Om du inte har tidigare högre studier, kan du bli antagen på reell kompetens, vilket innebär att antagning kan göras om du har:

  • minst sex års yrkeserfarenhet
  • skrivit en längre sammanhängande text (exempelvis en utredningsrapport, en bok, utfört en studie i företaget som dokumenterats i en rapport)
  • deltagit i relevanta kurser som erbjudits av privata utbildningsföretag

Läs mer om reell kompetens

 

Observera

Ett seminarium med obligatorisk närvaro äger rum on-line

Hus
Ortsoberoende
kalender
3 högskolepoäng
Tid
Deltid 25%, Blandade tider
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.