Datadriven analys för konkurrensfördelar

I kursen problematiseras resursbaserat gentemot marknadsbaserat synsätt på konkurrensfördelar. Kursen utgår från ett företags kontext och hur intern (till exempel finansiell data) och extern data (till exempel kunddata) kan utgöra medel för att identifiera organisationens handlingsutrymme.

Observera

Ett seminarium med obligatorisk närvaro äger rum on-line

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.