Datorstödd konstruktionsteknik

Hus
Borås
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Vår 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2021-10-15
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation

Den teoretiska delen behandlar dels den elementbaserade, matrisformulerade förskjutningsmetoden för spännings- och deformationsanalyser av 2-dimensionella fackverk och ramverk och dels för analys av 2- och 3- dimensionella strukturer med hjälp av finita elementmetoden (FEM). Teoretisk liksom numerisk kunskap tillämpas i den praktiska delen i datorövningar för t.ex. spännings, stabilitets- och deformationsanalyser. Ett par analytiska metoder för kvalitetssäkring av datorberäkningar beskrivs och appliceras i kursen.

Hus
Borås
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Vår 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2021-10-15
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.