Datorstödd konstruktionsteknik

Hus
Borås
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Vår 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-10-17
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation

Den teoretiska delen behandlar dels den elementbaserade, matrisformulerade förskjutningsmetoden för spännings- och deformationsanalyser av 2-dimensionella fackverk och ramverk och dels för analys av 2- och 3-dimensionella strukturer med hjälp av finita elementmetoden (FEM).

Teoretisk liksom numerisk kunskap tillämpas i den praktiska delen i datorövningar för t.ex. spännings, stabilitets- och deformationsanalyser. Ett par analytiska metoder för kvalitetssäkring av datorberäkningar beskrivs och appliceras i kursen.

Observera

Kursen ger en grundlig förståelse för enkla konstruktionselement som stänger, pelare, balkar, ramar och byggnadsstommen med hjälp av datorprogram baserad på elementbaserad förskjutningsmetod (stänger och balkar) och finita elementmetoden (övriga). Med användning av både analytiska metoder och datorprogram analyseras sedan tredimensionella strukturer med avseende på kraftfördelning, deformationer, bärförmåga, stabilitet samt armeringsdimensionering av bjälklag enligt Eurokoder. Under kursens gång kommer även att utövas lastnedräkning på byggnadsstommar och livscykelanalys.

Observera

Kursen ger en grundlig förståelse för enkla konstruktionselement som stänger, pelare, balkar, ramar och byggnadsstommen med hjälp av datorprogram baserad på elementbaserad förskjutningsmetod (stänger och balkar) och finita elementmetoden (övriga). Med användning av både analytiska metoder och datorprogram analyseras sedan tredimensionella strukturer med avseende på kraftfördelning, deformationer, bärförmåga, stabilitet samt armeringsdimensionering av bjälklag enligt Eurokoder. Under kursens gång kommer även att utövas lastnedräkning på byggnadsstommar och livscykelanalys.

Hus
Borås
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Vår 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-10-17
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.