Demokrati och konfliktlösning i pedagogiskt arbete

15 hp
VårTermin 2024
Deltid 25%, Kväll
Ortsoberoende

Några av kursens viktiga frågeställningar: Vad innebär demokratiuppdraget i din verksamhet? Hur kan du arbeta demokratifrämjande i klassrummet? Hur kan vi skapa demokratiska dialoger förskolan? Hur kan försteläraren skapa kunskap och entusiasm kring arbetet med demokrati i skolan? Vilka konsekvenser får val av teoretiska och praktiska utgångspunkter för hur vi arbetar med demokrati i pedagogiskt arbete?

Vi behandlar grundläggande demokratiteorier. Du får lära dig hur du konkret kan arbeta med tolerans, mångfald och värdegrund för att skapa inkludering i pedagogiska institutioner. Ytterligare ett område i kursen är konflikthantering. Vad innebär konflikter? Hur definieras och förstås konflikter i en pedagogisk kontext? Kursen ger dig verktyg för att hantera svåra samtal och möta komplexa gruppkonstellationer. Vi diskuterar också metoder för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Du läser på distans (via föreläsningar, gruppdiskussioner, erfarenhetsutbyte, seminarier och tentamen).

Kursen vänder sig till förskollärare och lärare inom hela utbildningssektorn. Men kan även läsas av förstelärare och rektorer.

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00).

För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.